Skip to content

Avatangiisinut tunngasunut pissutsit

Avatangiisinut pissutsit pillugit annertunerusumik paasissutissat uani nassaarikkit.