Skip to content

Skatter og afgifter (royalty)

Type
Beløb
Selskabsskat
30%
Udbytteskat
36%

Udbytte er fradragsberettiget, hvorved selskabsskat og udbytteskat tilsammen udgør 36 %

Lokation
Hvor
Beløb
Bopæl i Grønland:
Kommune Kujalleq
44%
Kommuneqarfik Sermersooq
42%
Qeqqata Kommunia
42%
Kommune Qeqertalik
44%
Avannaata Kommunia
44%
Fast bopæl uden for Grønland:
Ansatte i råstofsektoren uden skattepligt til Grønland i de seneste 6 måneder:
Generelt en proportionalbeskatning uden fradrag.
35%
Arbejdsgivers forpligtelser:
Betaling af arbejdsmarkedsbidrag af bruttoløn
0,9%

afskrivninger

Type
Effekt
Beløb
Bygninger
Lineær metode
Op til 5%
Skibe og fly
Lineær metode
Op til 10%
Erhvervet råstoftilladelse
Lineær metode
25% hvert år i 4 år (*a)
Driftsmateriel
Saldoafskrivning
Op til 30%
Driftsmateriel
Anskaffelsesomkostninger under kr. 50.000.
OP til 100%
Anskaffelsesomkostninger under kr. 100.000. (*b)
OP til 100%

*a Hvis tilladelsesperioden på købstidspunktet er kortere end 4 år, udgør det skattemæssige fradrag for afskrivninger købesummen fordelt ligeligt over den resterende tilladelsesperiode

*b Gælder alene for personer, der har indtægter fra  uafhængige erhvervsaktiviteter

Royalty på

Royalty på
Type
Beløb
Mineraler bortset fra sjældne jordarter, uran og ædelsten
Omsætningsroyalty
2.5%
REE (*c)
Omsætningsroyalty
5.0%
Uranium (*d)
Omsætningsroyalty
5.0%
Ædelsten
Omsætningsroyalty
5.5%
Overskudsbaseret royalty – når overskudsgraden overstiger 40%
15.0%

*c Selskabsskat og udbytteskat kan modregnes i omsætningsroyalty
*d Selskabsskat og udbytteskat kan ikke modregnes i omsætningsroyalty
*e Selskabsskat og udbytteskat kan ikke modregnes i omsætningsroyalty eller overskudsbaseret royalty