Skip to content

Feltaktiviteter

For at kunne udføre aktiviteter efter en tilladelse skal ‘Ansøgningsskema om tilladelse til feltaktiviteter’ indsendes til godkendelse hos Råstofstyrelsen senest den 1. maj i ansøgningsåret. Ansøgningen om feltaktiviteter skal blandt andet indeholde en beredskabsplan, VHF Radio-tilladelse og ansøgning om tilladelse til at bore, sprænge og køre i terræn.

Grønlands Råstofmyndighed og andre myndigheder kan foretage tilsyn af rettighedshaverens aktiviteter efter tilladelsen, hvor dette anses for nødvendigt. Rettighedshaveren afholder de udsendte tilsynsførendes rimelige transportudgifter.